سامانه تأمین مالی جمعی آتی‌کراد

راهی برای تأمین یک آتیه آرمانی

تأمین مالی

درخواست تأمین مالی

اقدام به جذب سرمایه برای متقاضیان تأمین مالی

سرمایه‌گذاری

درخواست سرمایه‌گذاری

اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین مالی

طرح‌های در حال جذب سرمایه

پروژه ای برای نمایش وجود ندارد

چرا آتی‌کراد؟

سود سرمایه‌گذاری معاف از مالیات

حمایت از کسب و کارهای نوآور و دانش‌بنیان

امکان مدیریت ریسک به واسطه تنوع حوزه‌های سرمایه‌گذاری

بازدهی بالاتر از سپرده، اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت